هدف از آزمون:
شرکت کنندگان جهت پذیرش در آزمون سطح A1 ( سطح مبتدی) باید قادر به درک موضوعات کلی و ساده در موقعیت های روزمره بوده و بتوانند با دیگران گفتگو کنند.
سطح A1 جهت آماده سازی زبان آموزان از سنین 14 سال به بالا می باشد و توانایی های زبان آموزان در موقعیت های ساده روزمره با موضوعاتی متداول را نشان می دهد.
در این سطح زبان آموزان در چهارمهارت خواندن، شنیدن، نوشتن و صحبت کردن مورد آزمایش قرار می گیرند و تاکید و تمرکز بیشتر این آزمون بر دو مهارت خواندن و شنیدن می باشد.

بخش های مختلف آزمون:

درک مطلب
این بخش شامل سه متن متفاوت و ساده می باشد و شرکت کنندگان باید پس از خواندن این متن ها بتوانند به سوالات مربوط به هریک از متون پاسخ دهند. مدت زمان پاسخ به این بخش 25 دقیقه می باشد.

بخش شنیداری:
این بخش شامل سه قسمت شنیداری می باشد که گفتگوهایی کلی و جزئی ولی ساده به لهجه های آلمانی ، اتریشی و سوئیسی میشوند.
شرکت کنندگان باید بتوانند به سوالات مریوط به هر یک از بخش های شنیداری پاسخ دهند.
مدت زمان پاسخ به ابن بخش تقریبا” 10 دقیقه می باشد.

بخش نوشتاری:
این بخش شامل دو قسمت می باشد:
1. در این قسمت فرمی قرار دارد که شرکت کننده باید اطلاعات خواسته شده در این فرم را اضافه نماید.
2. نوشتن متنی ساده و کلی با توجه به اطلاعات خواسته شده.
مدت زمان پاسخ گویی این قسمت 20 دقیقه می باشد.

بخش گفتاری:
این بخش شامل سه قسمت می باشد:
1. داوطلب (شرکت کننده ) باید بتواند خود را معرفی کند.
2. توصیف یک تصویر توسط داوطلب به زبانی ساده
3. ساخت یک دیالوگ برای تصویر خواسته شده به کمک هم گروهی مدت زمان پاسخ گویی به این قسمت 10 دقیقه می باشد.

مکان های آزمون:
آزمونهای ÖSD در سراسر دنیا در مراکز رسمی و معتبر ÖSD برگزار می گردند.

زمان های برگزاری آزمون:
اطلاعات ثبت نام و زمان برگزاری آزمون ها را می توانید از تمامی شعب ÖSD و همچنین مرکز اصلی ÖSD در شهر وین دریافت نمائید.

برگزاری آزمون:
داوطلبان توسط دو ممتحن رسمی موسسه ی ÖSD تحت آزمون و ارزیابی قرار می گیرند و بعد از قبولی در هر دو آزمون کتبی و شفاهی مدارک معتبر را دریافت می کنند.
به درخواست شما مبنی بر بررسی مجدد پاسخ نامه رسیدگی خواهد شد.

Lesen

Anhand von drei Aufgaben wird das Verstehen unterschiedlicher authentischer, einfacher Texte aus Österreich, Deutschland und der Schweiz in ihrer Gesamtaussage und in ihren Einzelinhalten überprüft.
Dauer: 25 Minuten

ZA1 Modellsatz Lesen

Lesen

Anhand von drei Aufgaben wird das Verstehen unterschiedlicher authentischer, einfacher Texte aus Österreich, Deutschland und der Schweiz in ihrer Gesamtaussage und in ihren Einzelinhalten überprüft.
Dauer: 25 Minuten

ZA1 Modellsatz Lesen

Lesen

Anhand von drei Aufgaben wird das Verstehen unterschiedlicher authentischer, einfacher Texte aus Österreich, Deutschland und der Schweiz in ihrer Gesamtaussage und in ihren Einzelinhalten überprüft.
Dauer: 25 Minuten

ZA1 Modellsatz Lesen

Lesen

Anhand von drei Aufgaben wird das Verstehen unterschiedlicher authentischer, einfacher Texte aus Österreich, Deutschland und der Schweiz in ihrer Gesamtaussage und in ihren Einzelinhalten überprüft.
Dauer: 25 Minuten

ZA1 Modellsatz Lesen