ÖSD ZB2

هدف آزمون :

به منظور ارائه گواهی ÖSD  در مقطع B2  شرکت کنندگان باید قابلیت بیان واضح و دقیق در طیف وسیعی از موضوعات ، ارائه گفتگویی بداهه و روان با همزبانان خود داشته باشند .  با این آزمون ، زبان آموز شایستگی خود در مهارت های چهارگانه زبان (خواندن . نوشتن . صحبت کردن . شنیدن ) در موقعیت های فراتر از حریم فردی حتی در حوزه حرفه و شغلی را به اثبات میرساند.

مراحل مختلف آزمون :

مهارت درک مطلب :

در این بخش که از چهار حالت مختلف تشکیل شده درک متون معتبر مختلف از اتریش و آلمان و سوئیس چه به صورت محتوی کلی و چه فردی اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد .       (90 دقیقه)

مهارت شنیداری :

در دو بخش می باشد که درک زبان آموز به صورت دقیق با موضوعات عمومی و اجتماعی با استفاده از متون صوتی معتبر از اتریش و آلمان و سوئیس مورد بررسی قرار میگیرد .       (30 دقیقه )

مهارت نوشتاری :

با استفاده از چندین شاخص (اطلاعات از پیش داده شده ) دو متن که یکی به صورت رسمی در قالب ایمیل و دیگری به صورت یک بیانیه با استدلال شخصی که توسط زبان اموز نوشته میشوند که با استفاده از معیار های تعریف شده ارزیابی می شوند . (به فرم ارزیابی مراجعه شود )     (90 دقیقه )

مهارت گفتاری :

آزمون به صورت انفرادی یا دو نفره در سه مرحله (1-یک جلسه تمرینی 2-جلسه تصویری 3-یک بحث یا مناظره یا تبادل نظر ) برگزار میشود . مصاحبه با توجه به معیار های مشخص ارزیابی میشود . (به فرم ارزیابی مراجعه شود )   (مدت زمان فردی 15-20 دقیقه  و مدت زمان دو نفره 20-25 دقیقه )